Transformatief proces jongeren

“Het Transformatieplan”

De essentie van het Transformatieplan is om deze jongeren en/of (jong)volwassenen met gedrags- en psychiatrische problemen weer optimaal te laten deelnemen aan de samenleving om zo te voorkomen dat ze verder verstrikt raken in de criminele wereld. Zo kan een betere toekomst voor en door hen worden vormgegeven. Dit wordt gerealiseerd door de nadruk te leggen op drie zeer belangrijke aandachtspunten ter versterking van de intrinsieke motivatie. Deze drie aandachtspunten zijn educatie, werkethiek en een gezond lichaam (sport). Door de doelgroep zelf de controle te geven over het leerproces, wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van en met elkaar. Zo worden ze zowel op technisch, als op sociaal-maatschappelijk vlak gevormd. Het uitgangspunt is om te zorgen voor stabiliteit in het leven van deze jongeren, die meestal reeds verkeren in zeer uiteenlopende vervelende en negatieve levensomstandigheden.