De overheid heeft als doel om het ecosysteem voor start-ups binnen Nederland te verbeteren. Hierdoor heeft Nelie Kroes als Speciaal Ambassadeur het Nationaal CodePact gelanceerd, welke als ambitie heeft om van alle Nederlandse kinderen krachtige, zelfstandige denkers te maken door ze onder andere te leren programmeren.

Stichting Eclipse Incubators Foundation deelt deze ambitie en doet er alles aan om dit gedachtegoed in de praktijk te realiseren binnen de lokale gemeenschap.

Om de Nederlandse ambities waar te maken, zijn er een aantal doelstellingen opgesteld. Deze staan verwoord in het manifest CodePact.

De bestuurders van Stichting Eclipse Incubators Foundation legden onderling een gelofte af om dit manifest zo goed mogelijk te volgen en uit te voeren in de dagelijkse activiteiten.

De diverse kenmerkende onderdelen uit dit manifest zijn:

  1. Alle kinderen de kans bieden te leren programmeren;
  2. Kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen;
  3. Voorbeeld leerlijnen en digitale geletterdheid maken voor scholen;
  4. Het faciliteren van buitenschoolse programmeer activiteiten;
  5. Scholen helpen met het professionaliseren van leraren;
  6. Scholen voorzien van goede technische infrastructuur;
  7. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
  8. Imago van programmeren verbeteren en versterken.