EMPOWERMENT

Stichting E.I.F. zorgt voor “empowerment van de deelnemer, waardoor deze zijn/haar talenten en capaciteiten effectief leert te gebruiken en zelfbewust invulling weet te geven aan het eigen handelen”.

 

INCUBATIE / ACCELERATIE CENTRA

Stichting EIF zorgt voor speciale leer(werk)plekken oftewel Incubatie/Acceleratie centra, waar individuen aan elkaar worden gekoppeld om samen te zorgen voor de ontwikkeling van diverse projecten.

Alle projecten hebben te maken met het in de praktijk opdoen van kennis en gezamenlijk zorgen voor oplossingen op gebieden variërend van ICT en internet in de ruimste zin des woord tot werk en inkomen.

Situatie in elke gemeenschap:

In elke stad, streek, provincie of land lopen er heel veel mensen rond die in potentie over vele talenten beschikken maar waarvan jammer genoeg, deze talenten  nooit zijn ontdekt of ontwikkeld.

Deze zeer grote groep personen met ‘passieve talenten’ hebben vaak heel veel met elkaar gemeen waardoor ze meestal onder aan de maatschappelijk-economische ladder bungelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Vroegtijdige schoolverlaters, wegens gebrek aan motivatie door ‘schoolse systeem’ van opleiden
 • Werkloos, zonder perspectief naar werk
 • Probleem jongeren
 • Hangen hele dag voor de buis of op straat
 • Geen interesse in school of gemeenschapszin

Deze grote groep potentiële deelnemers zijn te bereiken via o.a. de volgende kanalen:

  • Sociale Dienst
  • UWV
  • Autochtone en Allochtone zelforganisaties
  • Buurtverenigingen
  • Ministerie van Justitie

 

 

Tegenhangers

In elke gemeenschap zijn er ook verschillende mensen die zonder enige tussenkomst van een opleider (school) zelf hun beroepsmatige talenten hebben ontdekt en ontwikkeld.
Deze groep bestaat uit mensen die autodidact heeft leren programmeren, grafisch vormgeven, muziek maken etc. etc. etc.

Volgens Stichting EIF is de omvang van deze groep natuurlijk veel kleiner dan de groep ‘personen met passieve of niet-ontdekte talenten’.

Deze groep ‘Autodidact talent’ wordt aangetrokken om te participeren in de projecten van Stichting EIF en hun tegenhangers een handje te helpen.

Welke Technische vaardigheden worden er aangeleerd?

 • Games ontwikkeling
 • Apps ontwikkeling
 • Websites en Platforms ontwikkeling
 • Augmented Reality ontwikkeling
 • Domotica / Brain control interfaces ontwikkeling
 • Hollograms
 • etc. etc.

Maar natuurlijk ook o.a.:

 • Grafisch vormgeving
 • TV en video editing