Vanuit de Eclipse Incubators Foundation willen we graag jongeren en (jong)volwassenen, die niet mee kunnen komen in de samenleving, die in de criminaliteit dreigen te geraken, een nieuwe kans bieden. Sommige jongeren laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is. Weer anderen zijn bijna onzichtbaar en over een ander deel maak je je echt zorgen. Deze groep jonge mensen heeft allemaal een andere achtergrond en behoefte. In de groepen waarin deze jongeren participeren, gebeurt veel. Vaak hebben deze gebeurtenissen een negatieve lading, waardoor deze doelgroep buitengesloten wordt of zelfs al met 1-0 achter komt te staan. Vanuit de samenleving is er weinig begrip. Het doel van de Eclipse Incubators Foundation is echter een inclusieve samenleving, waarin ook deze jongeren menselijk en gelijkwaardig worden behandeld. De Eclipse Incubatord Foundation heeft als doel om deze doelgroep een nieuwe kans te bieden door het ondergaan van een transformatie.