STELT U ZICH EENS VOOR …..

…….. dat jongeren, met uitdagende persoonlijkheidskenmerken, en hierdoor in isolement dreigen te geraken, voor zichzelf geen ander uitweg zien dan het kiezen voor het omarmen van allerlei vormen van lichte tot zware criminaliteit.
Dit is voor niemand echt een rooskleurig toekomstbeeld. Voor de jongere niet en voor zijn/haar omgeving en gemeente zeker ook niet.

Jongeren worden elke dag geconfronteerd en beïnvloedt door groepsgedragingen die over het algemeen meer schaadt dan goed doet.
Een duidelijk voorbeeld van wat deze specifieke groep jongeren omarmen is o.a.  Drillrap;

Drillrap is een stijl van trapmuziek die begin 2010 in de South Side van Chicago is ontstaan. De stijl wordt gedefinieerd door donkere, gewelddadige, nihilistische teksten en onheilspellende, door trap beïnvloede beats. Drillrap is donkerder en monotoner dan rap en verheerlijkt geweld.

De landelijke cijfers met betrekking tot dit maatschappelijk probleem liegen er niet om.
In 2017 stonden ruim 55 duizend jongeren geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dit komt neer op 1,8 procent van alle jongeren van 12 tot 25 jaar oud. Dit aandeel was het hoogst bij jongens van 18 en 19 jaar. De politie registreert een persoon als verdachte van een misdrijf als er een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. De gegevens over 2010 tot en met 2017 komen uit de ‘Basisvoorziening Informatie’ (BVI) van de politie.

Met het oog op het ombuigen van dit urgentie scenario naar een acceptabele leefklimaat voor allen, zijn wij en onze collega SKJ zorgaanbieders, ervan overtuigd dat de jongeren in kwestie toegang moeten krijgen tot de juiste omstandigheden en middelen om een persoonlijke gedragstransformatie te activeren.

Dit is waarom Stichting EIF in samenwerking met andere beroepsbeoefenaars een transformatieplan heeft samengesteld.

Hoe wij de transformatie bij de ‘probleem’jongere beogen te realiseren is door ons te richten op vier belangrijke aandacht- en ontwikkelgebieden, EDUCATIE (computer science) , WERK (hand in het zand) , SPORT en PERSOON (training ‘omgaan met conflict situaties)

ACTIE NEMEN IS NU ZEER URGENT !!

Wilt u als gevolg hiervan meer informatie over onze aanpak en uitgewerkt plan, neem dan gerust contact met ons op. (instructies staan in het ‘Menu’ onder het knopje “Bereik ons”)