Jeugdigen, vooral degenen die in een sociale achterstandspositie verkeren zijn door bepaalde omstandigheden minder sociaal- maatschappelijk betrokken en neigen af te glijden in het negatieve. Hierdoor dreigen ze in een sociaal isolement te komen.

Sommige jongeren laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is. Weer anderen zijn bijna onzichtbaar en over een ander deel maak je je echt zorgen. Deze groep jonge mensen heeft allemaal een andere achtergrond en behoefte. In de groepen waarin deze jongeren participeren, gebeurt veel. Vaak hebben deze gebeurtenissen een negatieve lading, waardoor deze doelgroep buitengesloten wordt of zelfs al met 1-0 achter komt te staan. Vanuit de samenleving is er weinig begrip.

Opleiding en doorontwikkeling van diverse belangrijke kernwaarden zijn bij deze jeugdigen vaak geen prioriteit meer.

Afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken van de jongere kan deze persoon, die wel of niet veel mensen om zich heen heeft, sociale eenzaamheid of emotionele eenzaamheid ervaren en hierdoor een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties hebben. Langdurige eenzaamheid kan een negatieve impact op iemands leven hebben en is tevens een maatschappelijk probleem, aangezien dit kan leiden tot gezondheidsproblemen, groot armoede risico en in extreme gevallen tot (erge vormen van) criminaliteit.

In 2017 stonden ruim 55 duizend jongeren geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dit komt neer op 1,8 procent van alle jongeren van 12 tot 25 jaar oud. Dit aandeel was het hoogst bij jongens van 18 en 19 jaar. De politie registreert een persoon als verdachte van een misdrijf als er een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. De gegevens over 2010 tot en met 2017 komen uit de ‘Basisvoorziening Informatie’ (BVI) van de politie.

Het doel van Eclipse Incubators Foundation is echter een inclusieve samenleving, waarin ook deze jongeren menselijk en gelijkwaardig worden behandeld. Het streven van Eclipse Incubators Foundation is om deze doelgroep een nieuwe kans te bieden door het ondergaan van een transformatie.

Als stichting willen we dit probleem graag aanpakken. Deze groep jeugdigen worden kansen gegund, maar beschikken over te weinig kennis, inzicht en motivatie voor het grijpen van deze gelegenheden.

Door het aanbieden van zorg welke vier zeer belangrijke ontwikkelgebieden omhelst, werken we aan een goede basis voor het welbevinden van de cliënt. De geboden zorg omvat educatie, sport en werken.