Eclipse Incubators Foundation is permanent bezig met het uitbreiden van samenwerkingsverbanden met zelfstandige professionals, bedrijven en instellingen voor het aanbieden van training en begeleiding van jongeren en (jong)volwassenen. 

Door middel van het project ‘Codeniacs’ wordt ernaar gestreefd dat alle jeugdigen met een interesse voor ICT toegang hebben tot computer science lessen of andere vormen van techniek en hiervoor de juiste begeleiding ontvangen. Dit wordt door de enthousiaste en capabele vrijwilligers in dienst mogelijk gemaakt.

Daarnaast hebben wij iemand in ons team die is opgenomen in het register van de Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd (SKJ). Dit is een landelijk register waarin alle jeugdzorgprofessionals zijn opgenomen. Hiermee wordt zeker gesteld dat de juiste opleidingen zijn gevolgd en er voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan bijscholing, intervisie, supervisie en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling. Zij is capabel om de jongeren de juiste hulp aan te bieden. De registratie wordt elke 5 jaar verlengd.