Vanuit Eclipse Incubators Foundation willen we graag jongeren en (jong)volwassenen, die niet mee kunnen komen in de samenleving en weleens in de criminaliteit dreigen te geraken, een nieuwe kans bieden.

Wij werken met veel plezier zeer nauw samen met diverse SKJ-geregistreerde zorgaanbieders en zorgprofessionals aan het transformatieproces van persoonlijkheidskenmerken bij jongeren. De essentie van deze nauwe samenwerking is dat de jongeren met gedrag- en psychiatrische problemen of  beperkingen dan wel met een ondersteuningsvraag uiteindelijk weer optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Dit wordt gerealiseerd door intensief nadruk te leggen op vier zeer belangrijke aandachtspunten ter versterking van hun intrinsieke motivatie.

  • Educatie
  • Werkethiek
  • Gezond lichaam en geest
  • Omgang met conflict situaties

Op het gebied van educatie wordt de nadruk gelegd op het door middel van een ondernemend leergedrag kennis te vergroten van techniek (Computer Science), en de implementatie daarvan, ter versterking van de belangrijke en noodzakelijke vaardigheden van de éénentwintigste eeuw.

Uitgangspunt van de dagbestedingsactiviteiten en individuele zorg, zoals verwerkt in Transformatie Plan Jongeren, is om uiteindelijk te zorgen voor stabiliteit in het leven van de jongeren die meestal reeds verkeren in zeer uiteenlopende vervelende en negatieve leefscenario’s en omstandigheden.

Bent u benieuwd naar  ons plan ‘TPJ’ neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag in gesprek met u om ons gehele aanpak, voor realisatie van de benodigde transformatie bij de jongeren, te belichten.

Wij kijken er graag naar uit om samen met u te kunnen zorgen voor het inzetten en realiseren van een transformatieproces die uiteindelijk zorgt voor een betere afspiegeling van de ‘speciale’ jongeren en hun positieve uitkomst perspectieven.

Blader gerust door onderstaand pdf om een algemeen beeld te krijgen van het TPJ project.

Wilt u als gevolg hiervan meer informatie over onze aanpak en uitgewerkt plan, neem dan gerust contact met ons op. (instructies staan onder het knopje “Bereik ons”